Om HR26:an

Det är en 26-fotare tillverkad av HallbergRassy med komfort och utrymmen, som slår många större båtar.

Allt är genomtänkt och andas kvalitet!

  • När man kommer ner i salongen noterar man en durk utan nivåskillnader och stuvutrymmen, som man kommer åt utan att lyfta på dynor eller annat.
  • Med ett salongsbord, som är båtvärldens smartaste, och fyra breda tvåmeterskojer med rejäla dynor, så förstår man att ägarna är lyriska.
  • Ventilationen fungerar mycket väl och kondens lyser med sin frånvaro även regniga somrar.
  • Rigg och beslag är väl tilltagna och om man revar i tid klarar hon hårt väder utan att besättningen behöver göra avkall på komforten.
  • Med rätt segelsättning och trim styrs hon lätt med en hand på rorkulten.
  • Ryggstöden i sittbrunnen är höga och inger en säkerhetskänsla när båten kränger.
  • Under bänkarna finns rejäla stuvutrymmen med kraftiga durkar.

Sammanfattning:
Trots det höga pris HR 26:an betingar, kan man säga att hon är den mest prisvärda båten i sin storleksklass och klassen däröver. Mer info om båten hittar du på varvets hemsida på vår sida med länkar.

Varvets introduktion till den första ägaren - läs dokumentet - (klicka här)