Medlemmar

För att få tillgång till medlemssidorna så ska du vara medlem i HR26klubben.
Du får då en inloggningtill medlemssidorna.

Den ger tillgång till bl.a. "Tips & idéer", diskussonssidor, aktiviteter och medlemsförteckningen.

Medlemsavgiften är 100 kr För inbetalning - klicka här
I dagsläget finns cirka 80 medlemmar från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Förstaårsavgiften är 240 kr ch då får du också en klubbvimpel. Välkommen! ...och som medlem får du:

  • Fyra medlemsbrev per år  och tillgång till medlemssidorna på vår hemsida
  • Matrikel över medlemmarna i klubben
  • Sammanställning över "Förändringar & Förbättringar" och "Reparationer & Underhållsarbeten"
  • Träffar på land och till sjöss

Medlemmar har även möjlighet att köpa klubbtröja och båtvärldens enda(?)arkitektritade klubbvimpel, designad av Mike Linnett.