Aktiviteter

Aktiviteter

2015

I enlighet med årsmötesbeslut inbjuder/kallar HR 26-klubben till BÅTTRÄFF 13 JUNI

Rörö (Västkusten)1,
Norrviken (Stockholmsområdet)2,
Kuröviken (Mälaren)2

Kom! Träffas! Trivs!

OBS! Klubben bidrar med ”trivselpengar” till båtmöten

1 kontaktpersoner: Lars-Erik & Gill Flodstrand

 

2 kontaktperson saknas. Den som känner sig manad att vara kontaktperson kontaktar mig för info om trivselpeng

Kjell Björk, ordförande

2013

Båtmöten 18 och 25 augusti i Mälaren för alla medlemmar i HR26-klubben.

18 – 19 augusti 2012
Väl mött på Jungfruholmarna!

Jungfruholmarna är Göta segelsällskaps klubbholme och ligger i farleden c:a 6 distans ut i Mälaren i farleden från Stockholm i Vårbyfjärden. Holmarna är sedan länge
Götas klubbholme och innehåller det mesta av vad man kan begära av en modern klubbhamn.
Kom gärna i god tid för besöken ombord i båtarna och att vi kan ordna något trevligt tillsammans på kvällen.
Vid regn sitter vi inne vid brasan i klubbhuset.
HR26 klubben betalar din hamnavgift.

Läs mer om Jungruholmarna på Göta SS hemsida http://gotasegelsallskap.se/jungfruholmarna/.
 
En önskan om goda vindar i sommar!
Bernt Hedin

bernt.hedin@branneriet.se , tel 08 – 6686595

25 augusti 2012
Väl mött på SXK Väster Mälarkretsens kretsbrygga på Ridön!

Vi har planerat ett båtmöte i Mälaren lördag den 25 augusti vid SXK Väster Mälarkretsens kretsbrygga på Ridön N 59º30’,45 E 16º38’,75.

Kjell Björk, ordförande

 

 

ordf@hr26klubben.se +46 (0)21-35 70 75 eller +46 (0)70-34 54 036

 

 

 

Måndagen den 6 oktober 2008, besökte en stor grupp av HR26-klubbens medlemmar Hallberg-Rassyvarvet för ett studiebesök.

Ett stort tack!
för en trevlig dag riktar vi till Magnus Rassy.

 

Årsmöte i samband med båtutställningen i Stockholm mars 2010.

Till ordförande valdes Kjell Björk, till sekreterare Birgitta Björk och till kassör Lennart Jansson.
Till revisor valdes Harald Grönqvist. Omval på samtliga.
Även valberedningen blev densamma: Anders Assargård och Inger Callemo med Anders som sammankallande.